TÚI NILON THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

BAO BÌ NILON, TÚI NILON

MÀNG NILON, TẤM NILON, CUỘN NILON LLDPE, LDPE, HDPE, PP

TÚI ĐỰNG RÁC

TÚI NILON TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC