BAO BÌ NILON, TÚI NILON (PLASTIC BAG)

MÀNG NILON, TẤM NILON, CUỘN NILON LLDPE, HDPE (FLAT PLASTIC BAG ON ROLL)

TÚI NILON TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC (BIODEGRADABLE PLASTIC BAG)

TÚI RÁC (GARBAGE PLASTIC BAG)