TÚI NILON THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

BAO BÌ NILON, TÚI NILON

MÀNG NILON, TẤM NILON, CUỘN NILON LLDPE, LDPE, HDPE, PP

TÚI NILON TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC